Selasa, 23 November 2010

Pengenalan assignment

HBMT 2103 : PENDIDIKAN MATEMATIK TAHUN 2
SEMESTER : SEPTEMBER 2010
TUGASAN KURSUS ( 30 % )

NAMA:
ROOZAIMI BIN IBRAHIM

KAD PENGENALAN:
780626 – 03 – 5257

NOMBOR TELEFON:
013 6712027

NAMA TUTOR
HALIMATUN BINTI MD YUSOF

TEMPAT BELAJAR  :
INSTITUT PERGURUAN BAHASA ANTARABANGSA,KUALA LUMPUR


BIL
KANDUNGAN
MUKA SURAT
1
Soalan Kertas Kerja
3
2
Sekapur sireh
4
3
Pendahuluan
5
4
Video isipadu cecair dari internet
5 – 7
5
Alat bantu mengajar isipadu cecair
7 – 10
6
Blog
10 – 12
7
Penutup
13
8
Bibliografi
13ASSIGNMENT QUESTION
           
            Misconception on capacity may arise among the students while teaching Volume of liquid especially when comparing capacity of two containers that can hold more. Students often make the comparison on height rather than its capacity. Find ONE (1) video in the internet that show how volume of liquid are measured. Create TWO (2) teaching aids that can be applied to Year Two students to help them understand better. Based on your teaching aids, you are required to create TWO (2) teaching activities; each for high achiever and low achiever students. Finally, you are required to develop your own blog and  post the video, teaching aid and teaching activities in your blog. You are free to choose any platform that are available in the internet. For reference you may browse at www.blogger.com on developing your blog. You are only required to submit link to your blog

JAWAPAN
Sekapur sireh seulas pinang

            Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izinNya jua,dapatlah saya menyempurnakan tugasan ‘PENDIDIKAN MATEMATIK  TAHUN 2’ ini berdasarkan tajuk yang telah diberikan.Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada seluruh ahli keluarga saya yang telah memberi dorongan dan perangsang kepada saya dalam menyelesaikan tugasan ini.Tidak lupa juga kepada pensyarah Puan Halimatun binti Md Yusof yang telah membimbing saya dalam usaha menyiapkan tugasan ini.Jutaan terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kepada pihak IPGM Kampus Bahasa Antarabangsa  kerana telah memberi ruang yang amat selesa untuk saya meneruskan pengajian ini.Tidak lupa juga kepada Pengarah IPGM serta semua pensyarah yang telah membimbing serta memberi suntikan semangat tanpa jemu untuk saya terus berusaha dalam bidang pendidikan.Akhir sekali ucapan ini khas didedikasikan kepada rakan-rakan yang banyak memberi dorongan serta kerjasama dalam usaha kami menyempurnakan tugasan ini.Semoga tugasan ini memberi satu manfaat kepada saya membuat rujukan.Segala kekurangan di dalam tugasan ini saya mohon maaf dari pihak tuan. Yang baik itu datangnya dari Allah dan segala kelemahan yang ada itu datangnya dari pihak kami sendiri.

Sekian terima kasihPENGENALAN
            Pengajaran dan pembelajaran dalam matematik berbeza dengan mata pelajaran lain. Di samping kemahiran mengira yang melibatkan daya pemikiran dan kreativiti yang tinggi, ianya juga memerlukan kefahaman sesuatu konsep dengan tepat dan menyeluruh (NCTM, 1980; Cockroft, 1986; Nik Azis, 1992; Tg. Zawawi, 1997a). Setiap pendidik matematik mestilah bertanggungjawab untuk memiliki dan mengekalkan ketrampilan (competence) dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira keperluan dan tahap pencapaian para pelajar (NCTM, 1980).
  “Teacher must be sensitive to the needs of their students and dedicated themselves to the improvement of student learning as their primary professional objective”.(NCTM, 1980: 25)
Video isipadu cecair dari internet
           
            Video yang telah saya ambil dari internet ini berkaitan dengan pengukuran isipadu cecair.Dalam video ini, ia menerangkan bagaimana untuk mengukur isipadu dalam bentuk cecair (air).
            Pelajar akan diajar langkah demi langkah diajar untuk mendapatkan jumlah isipadu yang betul.Penggunaan radas seperti selinder akan membantu murid mengaplikasikan bahan dengan cara yang betul.
            Dalam penjelasan video ini juga, murid diajar cara menyukat cecair dengan betul iaitu paras mata (lihat contoh video).

video telah dimuat turun dalam halaman ...video


Alat bantu mengajar isipadu cecair

            Dalam tugasan semester empat, strategi proses pembelajaran dan pengajaran dibahagikan kepada dua kategori iaitu strategi untuk murid pandai dan murid lemah.

            Bagi murid pandai, saya menggunakan alat bantu mengajar yang lebih realiti dan berkesan.Alat yang saya gunakan ialah silinder penyukat.Ini adalah bertujuan utnuk membiasakan diri murid dengan radas tersebut yang mana radas tersebut juga digunapakai di dalam mata pelajaran sains.Dengan ini, murid akan belajar menggunakan radas dengan cara yang betul.Begitu juga penggunaan bekas kuih raya.Ini adalah bertujuan untuk memastikan murid mengetahui cara mengaplikasikan dalam segala permasalahan matematik lebih – lebih lagi dalam konsep isipadu cecair.


Bahan - bahan aktiviti sila lihat pada halaman 'bahan'Lampiran di bawah menunjukkan strategi bagi murid lemah.Alat bantu yang dipilih adalah baldi dan beberapa tempurung.

            Beberapa perkara kenapa alat bantu tersebut digunakan adalah salah satunya ialah ia dekat dengan pelajar.Pelajar biasa menggunakkan baldi di rumah.Oleh itu, baldi memudahkan urusan dalam pelbagai hal di rumah.Pelajar mengetahui penggunaan baldi iaitu mengisi air.Dengan itu, proses pembelajaran akan lebih mudah proses pelaksanaan.
Begitu juga dengan tempurung.Pelajar biasa melihat tempurung.Ini bermakna benda tersebut dekat di hati pelajar dan pasti proses pembelajaran lebih mudah dan berkesan.Jika saya menggunakan alat seperti selinder penyukat, pelajar lemah kebanyakannya kurang arif tentang ukuran nombor –nombor pada selinder penyukat tersebut.Ini menyebabkan proses pembelajaran tidak mencapai objektif yang dikehendaki.


Blog
            Saya telah menyiapkan blog seperti gambar statik di bawah.Blog ini mengandungi satu bahagian iaitu Universiti Terbuka Malaysia.Di dalam bahagian tersebut, saya telah memasukkan semua bahan – bahan yang diperlukan seperti mana soalan kertas kerja perlukan termasuklah video klip mengenai pengukuran isipadu.Oleh itu, pihak pemeriksa boleh melayari blog saya dialamat imiazoor78@blogspot.com

Penutup

            Sebagai kesimpulannya, boleh dikatakan konsep pengukuran isipadu merupakan satu topic yang perlu diperhalusi semasa pengajaran berlansung.Hal ini adalah kerana ia amat berkaitan dengan kehidupan kita dan seterusnya kepada anak murid kita dalam menempuh dunia yang kian mencabar.Dalam kertas kerja ini juga saya banyak mempelajari ilmu yang tidak pernah diterokai seperti membentuk blog sendiri.Blog yang telah dibina merupakan elemen yang penting dalam arus ICT yang meningkat saban tahun.Oleh itu, penggunaan blog dalam pembelajaran dan pengajaran harus diteruskan dan dinilai dari aspek yang baik.Oleh itu, kertas kerja ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua warga pendidik dalam mencurahkan ilmu pengetahuan kepada murid lebih –lebih lagi topik pengukuran isipadu ini.


Bibliografi
Albert B.Bennetts,JR. & L.Ted Nelson.Mathematics For Elementary teachers A Conceptual Approach,6th ed.New York.Mc graw Hill.
Brian Knapp & Duncan Mccrae.(2003).Maths Matters!Subtracting.Atlantic Europe Publishing Book.USA
Pusat Perkembagan Kurikulum (2002).Mathematics Curriculum Specifications Year 1 Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.